Διεύθυνση

Alphanetrix Ltd.

Ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής

Δ: Λ.Πεντέλης 16,
Χαλάνδρι, 152 34, Αθήνα

Τ: 210 684 0598

F: 210 685 0953

Ε: info@alphanetrix.gr

Επικοινωνήστε μαζί μας

X