Σχετικά με εμάς

Λίγα λόγια για την Alphanetrix

Σχετικά με εμάς

Λίγα λόγια για την Alphanetrix

 

Η Alphanetrix ιδρύθηκε το 2011 και δραστηριοποιείται στην αγορά της Πληροφορικής μέσω των πωλήσεων προϊόντων (H/W) και εφαρμογών (S/W) και την παροχή υψηλής ποιότητας ολοκληρωμένων λύσεων και υπηρεσιών. Συγκριτικό πλεονέκτημα της εταιρείας είναι η υψηλή τεχνογνωσία των προϊόντων καθώς και το υψηλού επιπέδου, ευρύ φάσμα υπηρεσιών στον παραπάνω τομέα, βοηθώντας έτσι τους πελάτες της στην επίτευξη των επιχειρηματικών τους στόχων.

 
Oι αξίες της Alphanetrix

Πρέπει να σημειωθεί ότι, προκειμένου να ικανοποιηθούν οι πλήρεις ανάγκες των πελατών, η εταιρία βασίζεται στις συνεργασίες της με κορυφαίους προμηθευτές τεχνολογίας.

Όλες οι λύσεις που προσφέρονται βασίζονται στην υψηλή τεχνολογία και χαρακτηρίζονται από υψηλή αξιοπιστία, παρέχοντας υπηρεσίες Internet, εκπαιδευτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Οι κύριοι τομείς δραστηριότητας της εταιρείας καλύπτουν μια σειρά ολοκληρωμένων συστημάτων πληροφορικής, εξειδικευμένες υπηρεσίες στον τομέα της πληροφορικής, των τηλεπικοινωνιών, του Διαδικτύου και του σχεδιασμο προσαρμοσμένων εφαρμογών.

"Αποστολή"

Αποστολή μας είναι να συμβάλλουμε, με τις λύσεις και τις υπηρεσίες που προσφέρουμε, στην αύξηση της παραγωγικότητας και στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, κάθε επιχείρησης και επαγγελματία που είναι πελάτης μας.

"Όραμα"

Όραμα μας είναι να βελτιώνουμε συνεχώς το επίπεδο τεχνογνωσίας μας και να διατηρήσουμε την ηγετική μας θέση στους τομείς εξειδίκευσης μας, επιστρέφοντας τη μεγαλύτερη δυνατή αξία στους πελάτες που μας εμπιστεύονται.

Με βάση τα παραπάνω, η Alphanetrix έχει καταφέρει να γίνει ηγέτης σε πολλούς τομείς όπως το λογισμικό και τις υπηρεσίες CAD, καθώς και στην παροχή μοναδικών λύσεων σε υπολογιστές υψηλής απόδοσης.

Συνεχίζουμε να επεκτείνουμε και να διευρύνουμε το χαρτοφυλάκιό μας με βάση τις τρέχουσες απαιτήσεις της ελληνικής αγοράς για οικονομικά αποδοτικές και ισχυρές λύσεις.

ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΜΑΣ
Tο προσωπικό της Alphanetrix
Η ALPHANETRIX αναγνωρίζοντας τη συμβολή του ανθρώπινου παράγοντα στην παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών, αποδίδει μεγάλη σημασία στη διατήρηση ενός άριστου εργασιακού περιβάλλοντος και στη συνεχή βελτίωση της γνώσης και εξειδίκευσης του προσωπικού της. Ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δοθεί στη συνεχή διοργάνωση σεμιναρίων μεταξύ επιχειρήσεων και τεχνολογιών ηλεκτρονικής μάθησης και κατάρτισης με βάση τον υπολογιστή, με σύγχρονα θέματα και ανάλυση υψηλού επιπέδου. Κάθε μηχανικός ή τεχνικός της εταιρείας έχει πιστοποιηθεί για την επάρκεια του σε τουλάχιστον μία περιοχή, ενώ πολλοί από αυτούς θεωρούνται ειδικοί σε όλη την οικογένεια του τομέα των προϊόντων τους.
Oικονομικά στοιχεία
X