Σεμινάρια

 

Μάιος, 2019

16Μαι(Μαι 16)15:00(Μαι 16)15:00AutoCAD 2020 - OverviewAutoCAD 2020 - Overview

23Μαι(Μαι 23)15:00(Μαι 23)15:00Autodesk Revit – Creating StairsAutodesk Revit – Creating Stairs

30Μαι(Μαι 30)15:00(Μαι 30)15:00Inventor 2020 - OverviewInventor 2020 - Overview

 
X