Σας προσφέρουμε

Λίγα λόγια για τις υπηρεσίες μας

 • Μελέτη Σχεδιασμού
 • Προμήθεια υλισμικού δικτύου (Rack Enclosures, Patch Panels, Καλώδια UTP CAT 5, 6, 7 και fiber)
 • Δομημένη καλωδίωση
 • Πιστοποίηση δομημένης καλωδίωσης
 • Ασύρματη δικτύωση και παροχή ασύρματου εξοπλισμού
 • Εγκατάσταση ασύρματου εξοπλισμού
 • Ασφάλεια όλων των ενσύρματων και ασύρματων συσκευών
 • Πιστοποιημένο ασύρματο δίκτυο
 • Τεχνική υποστήριξη

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Η Alphanetrix αναγνωρίζει τη σημασία της συνεργασίας και είμαστε σε θέση να ενισχύσουμε το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των πελατών μας με υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Στόχος μας είναι να καταστεί ο δείκτης αναφοράς τόσο για τους ανταγωνιστές μας όσο και για όλους τους πελάτες μας.

Διαχείριση έργου

Η πολυπλοκότητα της σύγχρονης υποδομής εκτείνεται πέρα από τις απαιτήσεις της πληροφορικής. Παράγοντες όπως η διαχείριση πολλαπλών προμηθευτών για την ολοκλήρωση του έργου, οι οικονομικοί και γενικοί όροι συναλλαγών και οι συμβάσεις είναι πράγματα που συμβάλλουν στην εκτέλεσή τους προκειμένου η αρχική επένδυση να μπορεί να ολοκληρώσει το έργο και οποιαδήποτε στρατηγική απόφαση για να επιτρέψει τον μακροπρόθεσμο προγραμματισμό και ανάπτυξη Η επένδυσή σας.

Συντήρηση Εξοπλισμού

H Alphanetrix σας απαλλάσσει από τα καθημερινά προβλήματα που επηρεάζουν τα συστήματά σας και εξαλείφει κάθε ανάγκη εσωτερικής υποστήριξης.

 • Προηγούμενες εγκαταστάσεις
 • Συστήματα μετανάστευσης
 • Μετακινούμενος εξοπλισμός
 • Συστήματα διαλογής
 • Τακτικός εξοπλισμός συντήρησης / επιθεώρησης
 • Προμήθεια ανταλλακτικών
 • Αντιμετώπιση προβλημάτων
 • Fix μηχανές εκτύπωσης
 • Αναβαθμίσεις

Συντήρηση Εξοπλισμού

H Alphanetrix σας απαλλάσσει από τα καθημερινά προβλήματα που επηρεάζουν τα συστήματά σας και εξαλείφει κάθε ανάγκη εσωτερικής υποστήριξης.

 • Προηγούμενες εγκαταστάσεις
 • Συστήματα μετανάστευσης
 • Μετακινούμενος εξοπλισμός
 • Συστήματα διαλογής
 • Τακτικός εξοπλισμός συντήρησης / επιθεώρησης
 • Προμήθεια ανταλλακτικών
 • Αντιμετώπιση προβλημάτων
 • Fix μηχανές εκτύπωσης
 • Αναβαθμίσεις

Υπηρεσίες web design

Η Alphanetrix αναλαμβάνει το σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη διαχείριση του εταιρικού ιστοτόπου σας.

Τεχνική Υποστήριξη

Εκτός από το σχεδιασμό, την προμήθεια και την εγκατάσταση υποδομών, είμαστε σε θέση να αναλάβουμε τον κρίσιμο ρόλο της υποστήριξης και συντήρησης. Μπορείτε να επιλέξετε από ευέλικτες υπηρεσίες και πακέτα που βασίζονται στις ανάγκες της εταιρείας σας για να σχεδιάσετε μια ολοκληρωμένη λύση που υποστηρίζει μηχανογραφική μηχανοργάνωση υλικού και λογισμικού της εταιρείας σας.

 • Συντήρηση συμβατικού εξοπλισμού
 • Επισκεφθείτε τις εξειδικευμένες τεχνικές εντός συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου (ανάλογα με το είδος της σύμβασης) από την ανακοίνωση της βλάβης.
 • Την προγραμματισμένη συνάντηση
 • Παρακολουθείται σε προσυμφωνηθείσες τεχνικές ημέρες και ώρες για τακτική υποστήριξη
 • Τακτικός εξοπλισμός συντήρησης / επιθεώρησης

Τεχνική Υποστήριξη

Εκτός από το σχεδιασμό, την προμήθεια και την εγκατάσταση υποδομών, είμαστε σε θέση να αναλάβουμε τον κρίσιμο ρόλο της υποστήριξης και συντήρησης. Μπορείτε να επιλέξετε από ευέλικτες υπηρεσίες και πακέτα που βασίζονται στις ανάγκες της εταιρείας σας για να σχεδιάσετε μια ολοκληρωμένη λύση που υποστηρίζει μηχανογραφική μηχανοργάνωση υλικού και λογισμικού της εταιρείας σας.

 • Συντήρηση συμβατικού εξοπλισμού
 • Επισκεφθείτε τις εξειδικευμένες τεχνικές εντός συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου (ανάλογα με το είδος της σύμβασης) από την ανακοίνωση της βλάβης.
 • Την προγραμματισμένη συνάντηση
 • Παρακολουθείται σε προσυμφωνηθείσες τεχνικές ημέρες και ώρες για τακτική υποστήριξη
 • Τακτικός εξοπλισμός συντήρησης / επιθεώρησης

X