02Οκτ(Οκτ 2)15:00(Οκτ 2)15:00Navisworks 2021 – Bringing an entire factory togetherNavisworks 2021 – Bringing an entire factory together

09Οκτ(Οκτ 9)15:00(Οκτ 9)15:00BIM 360 DOCS – Compare Models & 2D DocumentsBIM 360 DOCS – Compare Models & 2D Documents

16Οκτ(Οκτ 16)15:00(Οκτ 16)15:00Navisworks Manage 2021 – What's NewNavisworks Manage 2021 – What's New

23Οκτ(Οκτ 23)15:00(Οκτ 23)15:00Infraworks – Working with ProposalsInfraworks – Working with Proposals

30Οκτ(Οκτ 30)15:00(Οκτ 30)15:00Using Navisworks Freedom 2021Using Navisworks Freedom 2021

X