05Ιουλ(Ιουλ 5)15:00(Ιουλ 5)15:00Autodesk Revit - Creating a wall under stairsAutodesk Revit - Creating a wall under stairs

11Ιουλ(Ιουλ 11)15:00(Ιουλ 11)15:00Inventor DS 2020 - Whitworth mechanismInventor DS 2020 - Whitworth mechanism

19Ιουλ(Ιουλ 19)15:00(Ιουλ 19)15:00Autodesk Revit - Import topographyAutodesk Revit - Import topography

25Ιουλ(Ιουλ 25)15:00(Ιουλ 25)15:00Inventor DS 2020 – Gate shut mechanismInventor DS 2020 – Gate shut mechanism

X