05Σεπ(Σεπ 5)15:00(Σεπ 5)15:00Inventor DS 2020 – Simulating a Locking MechanismInventor DS 2020 – Simulating a Locking Mechanism

12Σεπ(Σεπ 12)15:00(Σεπ 12)15:00Autodesk Revit 2020  – Background in Revit Autodesk Revit 2020  – Background in Revit 

19Σεπ(Σεπ 19)15:00(Σεπ 19)15:00Using V-Ray Rendering Engine inside 3DS MaxUsing V-Ray Next Rendering Engine inside 3DS Max

26Σεπ(Σεπ 26)15:00(Σεπ 26)15:00Inventor DS 2020 - Calculating a Novel Rotary CompressorInventor DS 2020 - Calculating a Novel Rotary Compressor

X